Äggfrysning

Priserna gäller f.o.m januari 2024

Utredning

– Inkluderar läkarbesök, ultraljud, AMH, TSH, blodsmitescreeningprover, Klamydya/Gonoreé 3 500 kr

Nedfrysning av äggceller

Infektionsscreening, stimulering, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring i 1 år.
Läkemedel kostnader tillkommer. Högkostnadsskyddet gäller ej.

– Första behandlingen  34 000 kr
– Påföljande behandlingar  28 000 kr
– Frysförvaring (från år 2) 3 250 kr

Samtal inför IVF-behandling med ICSI

– Läkarbesök (eventuellt blodprover och spermaprov kan tillkomma) 1 800 kr

IVF/ICSI-behandling med partners spermier

Ev. stimulering, upptining, befruktning, odling och embryotransfer 30 000 kr
Nedfrysning av embryo 4 250 kr
Frysförvaring av embryo åren 2-10 år 3 250 kr/år

IVF-behandling med donerade spermier

Ev. stimulering, upptining, befruktning, odling och embryotransfer 43 000 kr
 Besök hos beteendevetare(obligatoriskt)
Nedfrysning av embryo 4 250 kr. Frysförvaring av embryo åren 2-10 år 3 250 kr/år