Är du remitterande läkare?

Kostnad (för vårdgivare) för spermaanalys hos Livio Gärdet är 1 500 kr/analys.

Om du skickar en elektronisk remiss

  • Gör beställningen i Take Care
  • Skriv ut/hänvisa till denna provtagningsanvisning och informera patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid själv, om patienten behöver hjälp med att boka tid går det bra att ringa till oss på 08-586 120

Om du använder pappersremiss

  • Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen – se länk här
  • Fyll i patientens personuppgifter
  • Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn och vårdenhet
  • Skicka med patienten remissen, denna måste finnas hos oss vid provtagningstillfälle annars får tiden bokas om
  • Skriv ut/hänvisa till denna provtagningsanvisning och informera patienten inför provet
  • Be patienten logga in via 1177. se och boka tid, om patienten behöver hjälp med att boka tid går det bra att ringa till oss på 08-586 120 00

Våra svarsrutiner

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010).  Det är inremitterande läkare/klinik som ansvarar för provsvar och att detta meddelas patienten. Eventuell uppföljning samt vidare utredning sker via inremitterande läkare/klinik.

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till remittenten. Provsvaret skickas därför inom 7 arbetsdagar. Om elektronisk remiss har skickats, finns svaret i regel skannat till Take Care direkt efter analysen är gjord.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor!