Övriga besök/behandlingar

Utredningar/behandlingar

 • Insemination med partners spermier (AIH) – 11 000 kr
  Inkluderar eventuell stimulering, spermaprov och insemination. 
 • Kirurgisk uthämtning av spermier (PESA/TESA) – 8 000 kr
  Inkluderar aspiration samt frysförvaring i ett år. Kostnad för PAD tillkommer samt kostnad för förlängd frysförvaring efter ett år. 
 • Stimulering av ägglossning med FSH – 5 000 kr
 • Stimulering av ägglossning med Letrozol – 3 000 kr 
 • Second opinion hos läkare – 3 000 kr/person
 • Konsultation hos läkare – 1 500 kr/person
  Kostnad för eventuella prover och extra undersökningar tillkommer. 
 • Infektionsscreening – 1 000 kr/person 
 • Utredning av upprepade missfall – 5 000 kr/person
  Inkluderar blodprover. Vid eventuella kromosomprover tillkommer en kostnad på 6 000 kr/person. 
 • Syskonbehandling, tidigare IVF-behandling på annan klinik – 3 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och blodprover vid behov. Kostnad för HSG/HSSG tillkommer vid behov.
 • Syskonbehandling, frysåterföring – 2 000 kr
  Inkluderar läkarbesök och blodprover vid behov. 
 • Ultraljud (vid behandling på annan klinik) – 1 500 kr
  Bokas i mån av lediga tider på kliniken.
 • Graviditetsultraljud – 2 000 kr
  Vid behandling på klinik utomlands. Kan bokas i mån av lediga tider på kliniken. 
 • Bruten behandling – 3 000 kr/ultraljud

Nedfrysning av spermier

 • Konsultation/utredning inför nedfrysning av spermier – 3 000 kr
  Inkluderar läkarbesök, spermaanalys samt ett års frysförvaring.
 • Blodprover – 1 000 kr
 • Frysförvaring – 3 000 kr/år

Övrigt

 • Intyg – 2 000 kr
  Till exempel adoptionsintyg
 • Internationell transport – 3 000 kr
  Priset avser administrativt arbete i samband med internationell transport. Transportkostnader etc. tillkommer.

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader och kostnader för ägglossningsstickor tillkommer.