HBTQI-certifiering

Vi på Livio Gärdet är sedan januari 2016 HBTQ-certifierade. I maj 2022 utfördes ett arbete på kliniken och vi kan nu titulera oss som HBTQI-certifierade.

Under 2015 genomgick all personal en utbildning anordnad av RFSL och all nyanställd personal genomgår utbildning. Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar för ett respektfullt bemötande och en miljö där alla, patienter och personal, ska känna sig inkluderade och välkomna.

I utbildningen ingår att synliggöra och granska normer och bland annat fördjupad kunskap om de sju diskrimineringsgrunderna där sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck är en del av dessa. Att diskutera och reflektera kring övriga diskrimineringsgrunder ingår också såsom bland andra funktionsvariation och etnisk tillhörighet.

I arbetet har vi också ändrat i våra dokument såsom patientinformationer, patientinstruktioner och hälsodeklaration så att de passar alla oavsett könsidentitet. Vi har även arbetat med våra personaldokument och vill gärna ha en mångfald i vår personalstyrka. Vi strävar efter att bli bättre och försöker ständigt arbeta med att ha normkritiska glasögon på oss och vi tar tacksamt emot råd och förbättringsförslag.